II.Baskı Asgari Ücretli Ekim Ayından

Bundan 8 ay önce konuyu gündeme taşımıştık. Güncelliğini koruduğu için konuyla ilgili düzenlemeyi beklemeye devam ediyoruz.


Onun için bugün konuyu hatırlatma adına 2.Baskı yazalım dedik.

Konuyu hatırlamanız adına aşağıdaki yazı aynen alıntı yapılmıştır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 31 Aralık 2015 Tarihli ve 29579 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 30.12.2015 tarih ve 2015/1 sayılı kararıyla 01.01.2016-31.12.2016 döneminde uygulanacak asgari ücreti günlük brüt 54.90.-TL ve aylık brüt 1.647.00 TL olarak belirlemiş bulunmaktadır.

Asgari Ücret


Brüt Günlük TL


Brüt Aylık TL

01 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016


54,90


1.647,00



2015 yılında uygulanan had ve tutarların 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457) ile 2015 yılı için %5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle belirlenen ve 2016 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

ÜCRETLİLERİN  GELİR  VERGİSİ  TARİFESİ (2016)  

12.600,00


TL' ye kadar


15%

30.000,00


TL' nin


12.600 TL' si  için


1.890 TL


fazlası         %20

110.000,00


TL' nin


30.000 TL' si  için


5.370 TL


fazlası         %27

110.000,00


TL' nin


110.000 TL' si  için


26.970 TL


fazlası         %35



Yukarıdaki Vergi Dilimine Göre Asgari Ücretlinin Eline Net Geçen Rakam 70 Lira Düşecektir

AY


MAAŞ


SSK MATRAH


SSK


SSK%1


ÖNCEKİ GVM


GELVER


DAMGA


NET


AGİTUTARI


TOPLAM

OCAK


1.647,00


1.647,00


230,58


16,47





209,99


12,5


1.177,46


123,53


1.300,98

ŞUBAT


1.647,00


1.647,00


230,58


16,47


1.399,95


209,99


12,5


1.177,46


123,53


1.300,98

MART


1.647,00


1.647,00


230,58


16,47


2.799,90


209,99


12,5


1.177,46


123,53


1.300,98

NİSAN


1.647,00


1.647,00


230,58


16,47


4.199,85


209,99


12,5


1.177,46


123,53


1.300,98

MAYIS


1.647,00


1.647,00


230,58


16,47


5.599,80


209,99


12,5


1.177,46


123,53


1.300,98

HAZİRAN


1.647,00


1.647,00


230,58


16,47


6.999,75


209,99


12,5


1.177,46


123,53


1.300,98

TEMMUZ


1.647,00


1.647,00


230,58


16,47


8.399,70


209,99


12,5


1.177,46


123,53


1.300,98

AĞUSTOS


1.647,00


1.647,00


230,58


16,47


9.799,65


209,99


12,5


1.177,46


123,53


1.300,98

EYLÜL


1.647,00


1.647,00


230,58


16,47


11.199,60


209,99


12,5


1.177,46


123,53


1.300,98

EKİM


1.647,00


1.647,00


230,58


16,47


12.599,55


279,97


12,5


1.107,48


123,53


1.231,01

KASIM


1.647,00


1.647,00


230,58


16,47


13.999,50


279,99


12,5


1.107,46


123,53


1.230,98

ARALIK


1.647,00


1.647,00


230,58


16,47


15.399,45


279,99


12,5


1.107,46


123,53


1.230,98




19.764,00



2.729,86


150,00


13.919,54





15.401,79



(*) Hesaplama da Bekar İşçi dikkate alınmıştır.

(*)Asgari Ücretli de maktu aylık uygulanmaz.

(*)Asgari Ücret Günlük Ücret olarak belirlenir.

(*)Asgari Ücret Hesaplamasına Yıl İçindeki Fazla Mesailer Dahil edilmemiştir.

VERGİ DİLİMİNDE DÜZENLEME OLMAZSA NET OLARAK  210 LİRA KAYIP VAR

Gelir vergisi dilimleri, asgari ücrete yapılacak artış göz önünde bulundurulmaksızın güncellendiğinden,2016 yılında asgari ücretliler Ekim ayında %20'lik  gelir vergisi dilimine girecektir.Net asgari ücret 70 TL düşecektir.

Asgari ücret 1647 TL /Brüt olarak belirlenirken, gelir vergisi matrahı ise 1399.95 TL oldu. Asgari ücretli 2016 yılı Ocak ayından itibaren yüzde 15 gelir vergisi dilimi üzerinden ayda 209.99 TL gelir vergisi ödeyecek. Bekar ve çocuksuz asgari ücretli ayda 123.53 TL asgari geçim indirimi alacağı için bu tutar, gelir vergisinden düşülecek ve asgari ücretlinin 86.46 TL’si her ay devlete gelir vergisi olarak gidecek. 2016 yılının ilk 9 ayında asgari ücretli işçiler, yüzde 15’lik gelir vergisi diliminde olacak.
2015 yılında 12 bin TL olan ikinci gelir vergisi dilimi sınırı, yüzde 5’lik artışla 2016 yılı için 12 bin 600 TL olarak belirlendi. Gelir vergisi dilimi, asgari ücrete yapılan artış oranından çok daha düşük oranda artırıldığı için, 2016 yılında asgari ücretli, Ekim ayında yüzde 20’lik ikinci gelir vergisi dilimine girecek. Ekim ayında asgari ücretli, 1399.95 TL’lik gelir vergisi matrahı üzerinden yüzde 20 oranında, yani 279.99 TL gelir vergisi ödeyecek. Asgari geçim indirimi düşüldüğünde, bekar ve çocuksuz asgari ücretlinin cebinden 156.46 TL Ekim, Kasım ve Aralık aylarında devlete gelir vergisi olarak gidecek.
2016 yılı Ekim ayına kadar asgari ücretlinin eline 1.300.99 TL net asgari ücret geçecek. Ancak Ekim ayında asgari ücretlinin ödeyeceği gelir vergisi 69,97 TL artacağı için asgari ücretlinin eline 1231,01 TL geçecek. Konuyla ilgili bir düzenleme yapılmadığı takdirde net asgari ücret, Ekim ayında 1231,01 TL olacak ve yıl sonuna kadar  1.230,98 TL. kalacak.


2016 YILBAŞINDA GEÇERLİ ASGARİ ÜCRET


1.647,00 TL


ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ


MİKTARLAR


BEKAR %50


123,53 TL


EVLİ (EŞ ÇALIŞMAYAN)


24,70 TL



İLK  1.ÇOCUK %7,5


18,53 TL



İLK  2.ÇOCUK %7,5


18,53 TL


3.ÇOCUK


24,70 TL




4.ÇOCUK %5


12,35 TL



2016 AGİ UYGULAMASI


MİKTARLAR


NET TUTAR


AGİ DAHİL ÖDEME EYLÜL AYI (DAHİL)


EKİM AYI (DAHİL) SONRASI AGİ DAHİL ÖDEME

BEKAR


123,53 TL


1.177,46 TL


1.300,99 TL


1.230,99 TL

EVLİ(EŞ ÇALIŞMAYAN/EMEKLİ)


148,23 TL


1.177,46 TL


1.325,69 TL


1.255,69 TL

EVLİ+1 ÇOCUK


166,76 TL


1.177,46 TL


1.344,22 TL


1.274,22 TL

EVLİ+2 ÇOCUK


185,29 TL


1.177,46 TL


1.362,75 TL


1.292,75 TL

EVLİ+3 ÇOCUK


209,99 TL


1.177,46 TL


1.387,45 TL


1.317,45 TL

EVLİ-(EŞİ ÇALIŞAN/BOŞANMIŞ)


123,53 TL


1.177,46 TL


1.300,99 TL


1.230,99 TL

EVLİ+1 ÇOCUK


142,05 TL


1.177,46 TL


1.319,51 TL


1.249,51 TL

EVLİ+2 ÇOCUK


160,58 TL


1.177,46 TL


1.338,04 TL


1.268,04 TL

EVLİ+3 ÇOCUK


185,29 TL


1.177,46 TL


1.362,75 TL


1.292,75 TL

EVLİ+4 ÇOCUK


197,64 TL


1.177,46 TL


1.375,10 TL


1.305,10 TL

EVLİ+5 ÇOCUK


209,99 TL


1.177,46 TL


1.387,45 TL


1.317,45 TL



ÇALIŞANIN YILLIK  VERGİ YÜKÜ 1247.58 TL

Bekar ve çocuksuz asgari ücretli 2016 yılının ilk 9 ayında toplam 778.20 TL gelir vergisi ödeyecek. Son üç ay ise toplam 469.38 TL gelir vergisi ödeyecek. Böylece 2016 yılında bekar ve çocuksuz asgari ücretlinin cebinden toplam 1.247.58 TL gelir vergisi ödemiş olacak.

Vergi diliminde düzenleme yapılmadığı taktirde asgari ücretliler ekimden itibaren daha fazla vergi ödemeye başlayacaktır. İşçi aylık net  70 lira, yıllık da net de 210 lira kayıp yaşayacak.

Şimdilerde Maliye Bakanı ve ÇSGB arasında yapılan görüşmelere göre 70 lira kayıp için sayılı günlere 45 gün kaldı.

Düzenleme yapılması halinde 70 Lira kayıp giderilmiş olacaktır.

Kaynak: http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=8488