1- BAĞIMSIZ DENETİM

- Bağımsız Dış Denetim

*Finansal tabloların denetimi

*TTK’ya göre bağımsız denetim

*Halka açık şirketlerin bağımsız denetimi
*Enerji piyasası düzenleme kurumu’na tabi şirketlerin bağımsız denetimi
*Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu’na tabi şirketlerin bağımsız denetimi
*Sigorta şirketlerinin bağımsız denetimi
*Özel amaçlı bağımsız denetim 

 

 - Diğer Denetim Hizmetlerimiz


*İç denetim
*İç kontrol denetimi
*Bilgi sistemleri denetimi (IS/IT Audit)
*Üzerinde mutabık kalınan yöntemler raporlaması

 

2- VERGİ HİZMETLERİ VE HUKUK DANIŞMANLIĞI

* Vergi Denetimi ve Tam Tasdik Hizmetleri

*Kurumlar vergisi tam tasdik hizmetleri 
*Katma değer vergisi iadesi tasdik hizmetleri 
*Transfer fiyatlandırması raporu hazırlama 
*Teşvik, istisna, indirim ve ar-ge raporları 
 

Vergi İhtilafları


*Vergi uyuşmazlıklarının çözümü 
*Vergi inceleme danışmanlığı 
*Vergi davaları danışmanlığı 
*Vergi uzlaşmaları

 

Vergi Danışmanlığı Hizmetleri


*Kurumlar vergisi 
*Katma değer vergisi 
*Gelir vergisi 
*Stopaj 
*Damga vergisi 
*Veraset ve intikal vergisi 
*Emlak vergisi 
*Yabancıların vergilendirilmesi 
*Uluslararası vergileme, vergi anlaşmaları 
*Vergi & ar-ge istisna ve indirimleri 
*Devlet teşvikleri 
*Transfer fiyatlandırması 
*Vergi planlaması / Şirket yapılandırması

 

3- MUHASEBE VE RAPORLAMA HİZMETLERİ

 

Muhasebe ve Raporlama Hizmetleri


*Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerıne göre denetim 
*Sosyal güvenlik kurumu ve iş kanunu gereği işlemler ve bildirgeler 
*Yönetim raporlamaları ve diğer özel amaçlı finansal yönetim raporlamaları 
*Muhasebe ve mhasebe sistemleri danışmanlığı 
*Şirket ticaret sicil işlemleri ve prosedürleri 
*Maliyet muhasebesi danışmanlığı