• İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ DENETİMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

  Mükellefler nezdinde yapılan teftiş ve denetimlerin genel olarak incelenerek işyerlerinin OSGB denetimleri sırasında ne tür problemler ile karşı karşıya kaldığının ve nelerin raporlarda yer aldığına dair tüm işverenler ve işveren vekillerini bilgilendirmek amaçlı çalışmamız aşağıda sunulmuştur;

  Artık günümüzde sosyal güvenliksiz işçi çalıştırma ile nerede ise aynı öneme sah .. devamını gör

 • YENİ NESİL ÖKC KULLANIM ZORUNLULUĞU

  Daha önceki yazılarımızda işyerlerinde yazar kasa kullanan esnaf sanatkarlarımızın 1 Ocak 2016 yılından itibaren Maliye tarafından zorunlu kılınan "Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz"larını kullanılacaklarını hatırlatmıştık. Tabi yazımızda bu geçiş sisteminin '' Kademeli '' olduğunu bildirmiştik.

   

  Bilindiği gibi seyyar POS cihazı kullanan işletmeler 1 Ekim 2013 tarih .. devamını gör

 • 5 ve Üzeri İşçi Çalıştıran İşyerleri Dikkat

  18 Kasım 2008 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'de; “Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine İlişkin Yönetmelik” ile on ve üzeri personel istihdam eden iş yerlerinde ödemelerinin bankalar aracılığı ile yapılma zorunluluğu getirilmişti. İşçinin, gazetecinin ve gemi adamının; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakının bankalar aracılığı .. devamını gör

 • Bağımsız Denetim Kapsamı Genişledi

  19 Mart 2016 günlü Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla bağımsız denetime tabi olmaya ilişkin kriterler aşağıya çekilmek suretiyle 2016 yılı için bağımsız denetim kapsamı genişletilmiştir.

   

  Denetime ilişkin AB direktifinde aktif toplam, net satış hasılatı ve çalışan sayısı olmak üzere 3 kriter belirlenmiş olup, geçmiş 2 yılda söz konusu 3 kriterden 2 sini sağlayan şirketler bağımsız denetime tabi olmaktadır. 

  & .. devamını gör

 • Yatırımlar İçin 2015-2016 Yılı Ek Teşvik ve Avantajlar

  08 Nisan 2015 tarih ve 29320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/7496 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yatirim yapan sanayicilere yeni ve daha fazla bazı teşvikler verilmiştir. Söz konusu tebliğden önemli bulduklarımızı sırayla açıklayacağız. Bu Bakanlar Kurulu Kararı ile 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın aşağıda bahsedeceğimiz ilgili maddelerinde teş .. devamını gör